NAJWYŻSZY ŚWIATOWY STANDARD JAKOŚCI INTERNATIONAL COACH FEDERATION


W tej zakładce oraz na LinkedIn znajdziesz moje artykuły.
założenia coachinguW ostatniej publikacji (znajdziesz ją tutaj) poruszałam temat zasad coachingu, dzisiaj czas na założenia.


Metoda edukacyjna, jaką jest podstawa coachingu opiera się na założeniach, które dotyczą rozwoju jednostki oraz dotyczy warunków skuteczności procesu jakim jest coaching.założenia coachingu

⚜️ Rozwój to wykorzystanie ukrytego potencjału

„Istotą rozwoju jest uruchomienie ukrytych, niewykorzystanych zasobów jednostki. Rozwój następuje, gdy stworzymy przestrzeń dla pełnego ujawnienia jej potencjału. Coaching opiera się na założeniu, że człowiek ma duży, często ukryty i nie w pełni wykorzystany potencjał, który w odpowiednich warunkach może się ujawnić. Klient jest w naturalny sposób twórczy, obdarzony talentami, możliwościami, które może w sobie obudzić. Rozwój nie polega jedynie na zdobywaniu wiedzy czy umiejętności, lecz ujawnianiu tych często uśpionych, ukrytych, niewykorzystanych możliwości. Proces rozwojowy, jaki ma miejsce w ramach coachingu, polega na ich odkrywaniu i na efektywniejszym wykorzystaniu. Aby wydobyć to, co najlepsze, konieczna jest wiara w potencjał twórczy podopiecznego. Liczne eksperymenty w zakresie edukacji pokazują, że przekonanie nauczyciela o możliwościach uczniów bezpośrednio wpływa na poziom ich osiągnięć. Podobnie w coachingu – przekonanie coacha o możliwościach osoby wspieranej zwiększa szanse na ich ujawnienie i wykorzystanie.”


⚜️ Rozwój wymaga samoświadomości

"Samoświadomość jest zarówno punktem wyjścia do rozwoju, jak i podstawowym jego narzędziem. Richard Barrett w swojej koncepcji rozwoju liderów wskazuje, że proces rozwoju przywódczego musi rozpoczynać się od osobistej transformacji: odkrycia siebie i swoich mocnych i słabych stron, lepszego zrozumienia źródeł swojego wpływu na ludzi. Innymi słowy: poznania swojego potencjału. Znaczenie samoświadomości jeszcze mocniej podkreśla Martin Buckingham, autor badań, które stały się podstawą rozpowszechnionej dziś koncepcji zarządzania talentami. Aby myśleć o rozwoju, o sukcesie – zawodowym, osobistym czy społecznym – rozumianym jako pełne wykorzystanie swoich talentów, konieczne jest bardzo dobre poznanie siebie, zrozumienie swoich mocnych i słabych stron. Aby osiągnąć doskonałość w swojej dziedzinie – pisze Buckingham – i czerpać z niej nieustanną 1 Por. J. Whitmore, Coaching. Trening efektywności, Warszawa 2011 [Coaching for performance, 2002]. Rozwój to wykorzystanie ukrytego potencjału Rozwój wymaga samoświadomości Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 7 satysfakcję, powinieneś poznać indywidualny, niepowtarzalny zbiór swoich cech. Powinieneś stać się ekspertem w znajdowaniu, opisywaniu, stosowaniu swoich mocnych stron. Istnieje tylko jeden sposób rozpoznania potencjalnie najmocniejszych stron: spojrzenie wstecz i uważna obserwacja samego siebie2 . Opieranie procesu rozwojowego na samoświadomości, staje się w ostatnich latach regułą. Oznacza to odejście od uniwersalnych modeli (kompetencji, kształcenia) na rzecz zindywidualizowanego wzorca rozwoju jednostki. Aby doskonalić się, zmieniać, rozwijać, muszę dobrze siebie poznać, muszę wiedzieć, w czym jestem lub mogę być naprawdę dobry, co jest moją pasją. Dla coachingu jest to punkt wyjścia do pracy nad rozwojem osobistym klienta. Coaching opiera się zatem na budowaniu samoświadomości uczestnika: Mogę zmienić i wpływać tylko na to, czego jestem świadomy. To, czego nie jestem świadomy panuje nade mną. Samoświadomość jest także niezbędnym warunkiem zdobywania nowych umiejętności. Coach mówi do podopiecznego: Nie ma dwóch identycznych umysłów. Skąd mam wiedzieć, jak możesz swego użyć najlepiej. Tylko ty sam możesz to odkryć. Ja mogę ci tylko w tym pomóc."


⚜️ Rozwój potrzebuje autonomii

„Rozwój opiera się na odpowiedzialności i wolnych wyborach jednostki Kierunek pracy, jej przedmiot, cele, plan są wyznaczane przez osobę wspieraną. To ona decyduje, dokąd zmierza, co chce w sobie zmienić. Podstawowym założeniem coachingu jest to, że klient pracuje po to, aby osiągnąć te cele, które chce osiągnąć. Kluczowym czynnikiem rozwoju jest bowiem odpowiedzialność jednostki, będąca wynikiem wolnego wyboru i poczucia wpływu. Jeśli wybieram zarówno cele, jak i sposób ich realizacji, świadomie biorę na siebie odpowiedzialność za nie. Wzrasta moje zaangażowanie, osiągam lepsze wyniki. Aby czuć się naprawdę odpowiedzialnym, trzeba mieć wolny wybór. Kolejną zasadą coachingu jest zatem wolny wybór podopiecznego.”


⚜️ Rozwój następuje w relacji

„Rozwój jest wzmacniany poprzez relację Siła coachingu wynika z relacji. Jego skuteczność jest rezultatem spotkania i dialogu. Nie zależy wyłącznie od coacha, jego kompetencji czy talentu, lecz powstaje p o m i ę d z y dwoma osobami, i przez nie jest kształtowana. W rozwoju towarzyszy partner – osoba, która nie ukrywa się za swoją rolą, lecz jest autentycznie obecna, prawdziwa. Relacja coach – klient jest zbudowana na zaufaniu, umiejętności udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych, umiejętności bycia obecnym – tak, by następował proces rzeczywistej wymiany opartej na doświadczeniu obydwu stron. Kluczem do jej siły i skuteczności jest wzajemność. Aby osoba wspierana dzięki relacji z coachem mogła się rzeczywiście rozwijać, musi ujawnić siebie, wejść w tę relację jako autentyczna osoba. Z drugiej strony coach także musi ujawnić swoją osobowość, zapewniając wzajemność i partnerstwo.”


Mam nadzieję, że dzięki moim publikacjom świadomość wśród ludzi na temat coachingu będzie wzrastać i coraz więcej osób będzie skłonna do wybrania tej metody. Wszystkie poprzednie publikacje znajdziesz tutaj.


Życzę Tobie właściwych wyborów

Joanna Knaga

Coach ICF

18.05.2022r
zasady coachinguJak już wiesz z poprzednich artykułów (możesz przeczytać poniżej) coaching jest procesem wsparcia rozwoju, który opiera się na dialogu pomiędzy coachem a coachee (klient w coachingu). Głównym celem jest uruchomienie potencjału coachee, czyli osoby wspieranej. Istotne również jest wzmocnienie klienta w skutecznym jak i samodzielnym przeprowadzeniu zamierzonej przez niego zmiany.
W trakcie sesji coachingowych coach zadaje pytania, aktywnie słucha. Jeżeli coachee wyrazi zgodę to coach może również podzielić się własnymi spostrzeżeniami oraz tym co podpowiada jemu intuicja. Obecność coacha pomaga coachee w odkryciu swojego potencjału oraz świadomie go wykorzystywać. Dzięki coachingowi coachee poszerza obecne możliwości oraz skuteczniej realizuje zamierzone cele. Coachee sam opracowuje plan rozwoju i działania. Coaching to świetne narzędzie do doskonalenia kompetencji w obszarach, które chce rozwijać klient. W tym procesie niezwykle ważne jest przestrzeganie poniższych zasad.zasady coachingu


⚜️ Podążanie za klientem

Klient jest bohaterem na sesji coachingowej, sam wybiera kierunek rozwoju. To coachee musi zdecydować o celu czy temacie spotkań. Coach jest towarzyszem w tej podróży.


⚜️ Indywidualne podejście

Coach nie powinien traktować wszystkich klientów jednakowo. Każdy jest inny i dlatego tak ważne jest indywidualne traktowanie każdego coachee. Nie istnieje coś takiego jak uniwersalne podejście. Indywidualny charakter pracy, czyli odpowiedni dobór stylu, techniki i metody są wyznaczane przez nietuzinkową sytuację klienta, jego specyficzne cele, tematy jak i potencjał oraz cechy osobowości.


⚜️ Autentyczna relacja

Kluczem dobrej współpracy pomiędzy coachem a coachee jest przede wszystkim relacja oparta na wzajemnym zaufaniu. Podstawą w pracy coacha jest otwartość na potrzeby klienta. Bardzo istotna jest autentyczność, zaangażowanie, zaciekawienie osobą coachowaną.


⚜️ Koncentracja na celu

Sesja coachingowa jest zadaniowa i skupiona na osiąganiu wyznaczonych celów. Coachee we współpracy z coachem zmierza do konkretnych efektów. Mogą być różnorodne takie jak poprawa własnej postawy w wykonywanym zawodzie poprzez dokonywanie zmian czy rozwiązywanie problemów.Mam nadzieję, że coaching w Polsce coraz częściej będzie kojarzony z ogromną wartością jaką niesie dla coachee, czyli być może dla Ciebie. Chciałabym, żeby cały hejt, o którym pisałam w poprzednim artykule odszedł do lamusa a w zamian, aby pojawiły się same pozytywne opinie. Po przeczytaniu poprzednich publikacji, myślę, że sam możesz stwierdzić, jest to doskonała metoda wykorzystywana do samodoskonalenia siebie. Samodyscyplina to nic innego jak szacunek do własnej osoby. Jeżeli ktoś ma szacunek do siebie, to posiada go również w stosunku do innych, a przez to świat staje się bardziej przyjazny.Chciałabym bardzo, aby wśród nas było coraz więcej świadomych osób, dbających o swój komfort psychiczny. Dzięki sesjom coachingowym można poznać jeszcze bardziej samych siebie oraz wyznaczać swoje życiowe cele.
Życzę Tobie właściwych wyborów

Joanna Knaga

Coach ICF

11.05.2022r
Jak wybrać dobrego coacha?Po zapoznaniu się z materiałem czym jest coaching oraz jak wygląda sesja coachingowa (artykuły opublikowane poniżej) czas na podjęcie decyzji. Ważny wybór dlatego wymaga zastanowienia się jaki ma być ten coach?


W artykule poniżej „kim jest coach” opisałam jakie cechy powinien posiadać. Jeśli zastanawiasz się nad wyborem coacha to ten materiał może być dla Ciebie również pomocny. Wybór dobrego coacha to podstawa do tego, aby osiągnąć pożądane cele w procesie coachingu. Dlatego przed podjęciem decyzji upewnij się, że będziesz korzystać z usług osoby, która jest profesjonalnym coachem. Nie dlatego, że tak się nazwała, ale dlatego, że posiada do tego predyspozycje, kompetencje i doświadczenie.


⚜️ Coach powinien pracować wedle standardów i wykonywać swój zawód zgodnie ze zdefiniowanymi Kompetencjami ICF. Czym jest ICF przeczytasz na mojej stronie w zakładce COACHING. Prawdziwy coach stosuje się do Kodeksu Etycznego ICF. Ukończył profesjonalne szkolenie odpowiadające najwyższym światowym standardom. Zobowiązany jest do regularnego dokształcania się i to jest wpisane w jego pracę.


⚜️ Dokonując wyboru, aby uniknąć rozczarowania musisz trochę zaangażować się, dlatego przed skorzystaniem z sesji coachingowej koniecznie:

  • Poszukaj kim jest ta osoba. Być może posiada własną stronę internetową. Odwiedź jej profil na LinkedIn, FB obecnie Meta czy Instagramie bądź poszukaj w Google. Zasięgnij opinii osób, które już skorzystały z jej usług, poszukaj rekomendacji. To najlepszy sposób na weryfikację. W dzisiejszych czasach mamy łatwy dostęp do social media i jest to szalenie istotne, aby osoba do której się wybierasz była osobą, którą łatwo jest znaleźć w Internecie. Inaczej będzie to podejrzane czy na pewno w jej kompetencjach jest wykonywanie tego zawodu.

  • Przede wszystkim sprawdź czy osoba, która podaje się za coacha naprawdę nim jest. Poproś, aby przedstawił cerfyfikat ukończenia kursu/szkoły z wedle standardów i norm etycznych wypracowanych przez International Coach Federation. Szybko zweryfikujesz czy ten ktoś jest prawdziwym coachem czy tylko tak siebie nazwał. Pamiętaj, jeżeli ktoś jest w pełni przygotowany do wykonywania zawodu coacha nie będzie z tym się ukrywał.

  • Zapisując się na sesje coachingową będziesz prawdopodobnie mieć kontakt telefoniczny czy e-mailowy. To w jaki sposób coach będzie kontaktował się z Tobą za pierwszym razem też będzie miało znaczenie.⚜️ Pierwszą sesje warto poświęcić na poznanie siebie. Nie musisz decydować się od razu na długoterminową współpracę z coachem. Jeżeli wybrana osoba przez Ciebie wydaje się podejrzana to odpuść. Jesli poczujesz się niekomfortowo już na samym początku to szukaj dalej. Naprawdę nie warto tracić czasu na zbędne próby dawania komuś szansy. To coach jest dla Ciebie. Ważne, żeby ta relacja odpowiadała obu stronom. To ma być współpraca. Pamiętaj, że prawdziwy coach akceptuje Ciebie jaki jesteś i nigdy nie ocenia. Każda sesja coachingowa powinna wnosić coś nowego dla Ciebie i powodować zmianę.


Mam nadzieję, że te informację będą dla Ciebie przydatne i podejmiesz dobrą decyzję.


Gratuluję podjęcia pierwszego kroku do zmiany w Twoim życiu. Powodzenia przy wyborze.Życzę Tobie właściwych wyborów

Joanna Knaga

Coach ICF

04.05.2022r
sesja coachingowaCo to jest ta sesja? Ile to trwa?


Ostatnio był dość obszernie poruszony temat coacha i samego coachingu, dlatego dzisiaj będzie krótko i konkretnie.


⚜️ Na samym początku sesji coachingowej powinien zostać określony temat lub cel, czyli o czym coachee (klient) chciałby porozmawiać z coachem. Spotkanie powinno przebiegać w przyjaznej atmosferze. Zarówno coachee jak i coach nie może odczuwać dyskomfortu, zatem powinna być to współpraca na poziomie słuchania, poszukiwania i znalezienia rozwiązania. Coach i klient dopiero poznają siebie, więc to naturalne, że zaufanie przychodzi z czasem.


⚜️ Sesja coachingowa jest poufna, szczera, bezpieczna, przyjazna i w całości poświęcona klientowi. Odbywa się w pomieszczeniu, gdzie przyjmuję coach lub online. W zależności od ustaleń indywidualnych. Wszystko co dzieję się na sesji pozostaje między coachem a klientem. Klient może liczyć na 100% dyskrecji. Coach gwarantuję pełną poufność w zakresie coachingu i wszystkiego, co wydarzy się w trakcie jego trwania. Rozmowy, materiały, informacje, sposób pracy są objęte poufnością. Cała sesja trwa od 30-90 minut. W trakcie sesji wybierany jest temat/ tematy bądź cele, o których klient chcę porozmawiać. Klient jest źródłem zasobów, wszystkie odpowiedzi ma w sobie, a coach pomaga w ich odkryciu poprzez rozmowę i zadawanie pytań.


⚜️ W Polsce większość osób spostrzega coachów jako szkoleniowców, mentorów czy mówców motywacyjnych. Jak już wiecie z poprzedniego artykułu coaching nie zajmuje się narzucaniem czy wygłaszaniem swoich teorii. Coaching to głęboka praca w relacji coach-klient. Bardzo indywidualna i partnerska, gdzie bohaterem jest klient.⚜️ najważniejsze

Osoba coachowana musi tego chcieć i być gotowa na zmiany. Coach towarzyszy przy tej przemianie. To klient jest twórcą własnego życia, coach pomaga w odnalezieniu właściwej drogi i realizacji wyznaczonych planów. Klient decyduje o czym chce rozmawiać i jakie będą tematy sesji. Coach jest na równi z klientem, dlatego często praktykuję się mówienie sobie po imieniu. Wspólnie ustalany jest cel, format i oczekiwane wyniki pracy. Coach jest obok pomagając klientowi przezwyciężyć siły przyciągające do starych sposobów postępowania, nakierowując klienta na nowy pożądany kierunek.⚜️ Czy Ty wcześniej korzystałeś z sesji coachingowej? Jakie masz doświadczenia w tym temacie? Podziel się ze mną jakie do tej pory miałeś skojarzenia z coachingiem i co myślisz po przeczytaniu tego artykułu. Wiadomość prześlij na adres: kontakt@safespacebyjoanna.com chętnie przeczytam Twoją opinię i odpowiem na Twoją wiadomość.Życzę Tobie właściwych wyborów

Joanna Knaga

Coach ICF

27.04.2022r
Coach i coaching – kto i co to w ogóle jest?Czy spotkała/eś się kiedykolwiek z osobą, która jest coachem? Czy wiesz na czym polega coaching? „O nie! tylko nie to, żadnych coachingów proszę”. Często spotykam się z taką reakcją. Do równie popularnych należą „Przecież teraz jest tylu tych coachów! No słuchać już nie mogę o tym”. Skąd biorą się takie sformułowania? Dlaczego słowo coach czy coaching wzbudza w ludziach tak negatywne emocje? Skąd tyle hejtu?Postaram się odpowiedzieć na te pytania oraz wyjaśnić kim jest coach i co to jest coaching. W poniższym artykule będę odnosić się głównie do International Coach Federation Polska, czyli największej ogólnoświatowej organizacji coachingowej zrzeszającej profesjonalnych coachów.


⚜️ Na początek zacznę od wyjaśnienia czym jest International Coach Federation (ICF). Jako pierwsza organizacja na świecie stworzyła i zaproponowała definicję i filozofię coachingu, a także doprowadziła do stworzenia standardów etycznych, których członkowie zobowiązani są przestrzegać. ICF stosuje Kodeks Etyczny dla członków oraz akredytowanych coachów, jak również realizuje proces obsługi zażaleń dla wszystkich, którzy mają zastrzeżenia dotyczące członków lub akredytowanych coachów ICF. Zarówno coachowie, jak i wszyscy zainteresowani powinni znać i być świadomi obowiązywania zasad etycznych i możliwości odwoływania się w przypadku stwierdzenia braku ich dotrzymywania, jak również wszystkich standardów, jakich profesjonalni coachowie ICF zobowiązani są przestrzegać.


Definicja coachingu ICF

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.


Kim jest coach?

Kompetentny coach w otwarty sposób podchodzi do każdego klienta i w pełni go akceptuje. Szanuje to jaki klient jest, jego wartości i poglądy. Dobry coach potrafi sprawnie poradzić sobie z własnymi emocjami jak i klienta zachowując przy tym empatie. Prawdziwy coach sprawia, że klient w kontakcie z nim czuje się swobodnie i komfortowo. Dzięki temu sesje coachingowe oparte są na wzajemnym zaufaniu.

Coachem nie może zostać każdy, ponieważ to jest coś więcej niż sam zawód. Tylko i wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie cechy charakteru ma predyspozycje do zostania dobrym coachem. Oczywiście do naturalnych talentów dochodzi jeszcze ciężka praca i odpowiednie wykształcenie.


Czym zajmuje się coach oraz jakie są tematy sesji coachingowej?

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na mojej stronie.

Zadaniem coacha jest przeprowadzenie sesji coachingowej bez wywierania presji na coachee (klient w coachingu). Główną rolą jest wysłuchanie klienta, obserwacja oraz rozmowa. Ostatnio przeczytałam, że coaching to rozmowa, która ma sens, która działa i pozostawia określone efekty w myśleniu, działaniu i samopoczuciu. Ponieważ po sesji coachingowej uruchamia się w kliencie nowe. Nowy sposób myślenia, konkretne, przemyślane działanie. Klient zaczyna przyglądać się także temu, co czuje.” W trakcie sesji coachingowej klient powinien sam dotrzeć do pewnych wniosków oraz zwiększyć swoją samoświadomość. Coach nie może sugerować, wskazywać drogi czy wytykać błędów klientowi.


Definicja coachingu International Coach Federation Polska mówi, że coachowie są nauczeni słuchania, obserwowania i przystosowywania własnego podejścia do indywidualnych potrzeb klienta. Dążą do wydobycia rozwiązań i strategii z wnętrza klienta. Wierzą, że klient jest z natury kreatywny i pełen pomysłów. Zadanie coacha polega na wydobyciu tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które klient już posiada.

Coach nie jestem psychologiem, psychiatrą czy psychoterapeutą. Do pracy nie podchodzi z pozycji osoby uzdrawiającej. Klient ma możliwość wyboru najlepszej formy wsparcia i świadomie może wybrać pomiędzy różnymi możliwościami. Psychoterapia nie wyklucza równolegle możliwości korzystania z coachingu.

W Polsce większość osób spostrzega coachów jako szkoleniowców, mentorów czy mówców motywacyjnych. Jak już wiecie z powyższego artykułu coaching nie zajmuje się narzucaniem czy wygłaszaniem swoich teorii. Coaching to głęboka praca w relacji coach-klient. Bardzo indywidualna i partnerska, gdzie bohaterem jest klient.⚜️ Skąd tyle negatywnych emocji wśród ludzi, a wręcz tyle hejtu odnośnie coachingu?

Zacznijmy od tego czym jest hejt? W skrócie są to wszelkie zaczepki, obśmiewania czy ośmieszania innych osób lub zjawisk. Mające na celu przede wszystkim zdyskredytować, skrzywdzić albo nieprawdziwie lub obraźliwie przedstawić adresata lub sytuację. Hejt odróżnia się od krytyki przede wszystkim chęcią zniszczenia. A zatem celem takiej osoby jest zaszkodzenie, dokuczenie komuś. Hejt ma związek z uczuciami takimi jak zawiść i nienawiść. Hejt jest bardzo krzywdzący, często wynika z poczucia niskiej wartości osoby która hejtuje, z zazdrości czy frustracji. W dużej mierze wynika także ze strachu przed czymś co nieznane, nowe. Jakby nie patrzeć w Polsce coaching jest stosunkowo nowy. Na szczęście zyskuje coraz większą popularność, co świadczy o jego skuteczności. Z usług coacha korzystają prezesi, właściciele firm, managerowie, a także osoby chcące zmiany w życiu. Coaching może być stosowany w każdej branży.


Co jest głównym powodem mówienia źle o coachingu?

Przede wszystkim mylenie ról oraz hejt niewiedzy kim jest coach i co to jest coaching.

Do tej pory nie spotkałam się z negatywną opinią wśród osób, które korzystały z usług profesjonalnego coacha ICF. Te negatywne opinie dotyczą głównie ludzi, którzy nigdy z usług coachingu nie korzystały, albo miały złe doświadczenie, ponieważ sesje prowadziła niekompetentna osoba.

Niestety niektórzy wstając rano mają szalone pomysły między innymi „Od dzisiaj będę coachem, przecież mam takie doświadczenie, tyle już przeczytałem i tyle wiem, byłem na tylu kursach o rozwoju osobistym, a coaching jest modny i można zarobić na tym kasę”. Co za tym idzie zaczynają ogłaszać się jako coach i udzielać porad. Osoby kompletnie nieprzygotowane do bycia coachem zaczynają organizować szkolenia rozwojowe i jako eksperci we wszelakich dziedzinach nauczają i wygłaszają przeróżne teorie tzw. opowieści dziwnej treści. Jakby było mało takie osoby przeprowadzają sesje coachingowe uważając siebie za coacha, gdyż znają się na życiu. Sesja polega na rozmowie, więc to łatwizna według nich. Pytają o problemy, trochę posłuchają i udzielają swoich porad często krytykując i oceniając klienta. Takie osoby próbują znaleźć na siłę rozwiązanie na problem klienta, opierając się na dotychczasowych własnym doświadczeniu bądź wymyślając nową receptę na udane życie.


Dlaczego klienci korzystają z usług pseudo coachów?

Ludzie z natury są leniwi. Niechętnie przed wizytą dociekają z kim będą mieli styczność. Myślą, że skoro ktoś się ogłasza coachem to na pewno nim jest. Chęć zyskania pomocy jest tak ogromna, że klienci czasem w akcie desperacji ulegają swojej naiwności i trafiają w nieodpowiednie ręce. Pseudo coach ma tak wygórowane ego, że idzie w zaparte i jest bardzo przekonujący w tym co robić. Jak tu nie ulec? Leniwy człowiek łatwo ulega manipulacji. Daje się nabrać na to wszystko co wygłasza pseudo coach.

Pierwszy kontakt z pseudo coachem wydaję się przyjazny i dość przyjemny. Klient jest zadowolony, że ktoś go w końcu słucha. Do tego dostaje porady na swoje problemy i odczuwa ulgę. Ktoś mówi jak klient ma żyć, czyli wziął odpowiedzialność za jego życie. Coś może nawet zacząć się zmieniać w jego życiu. Do czasu… Nałożone schematy pseudo coacha nie zaczynają pasować do jego życia i bańka mydlana pęka. Świat już nie wygląda tak cudownie i klient nie patrzy przez różowe okulary. W końcu dochodzi do tego, że klient traci motywację do działania. Okazuję się, że pseudo coach to kolejny pracodawca, nauczyciel czy mama w jego życiu. Ludzie, którzy kierowali i nadzorowali jego działania. Do tego był oceniany i krytykowany. Klient nie ma poczucia sprawczości i kontroli. To wszystko było niezgodne z nim, ponieważ nie było jego.

Jakie ryzyko to niesie za sobą korzystanie z pseudo coachów? Pseudo coach może wyrządzić ogromną krzywdę takiemu klientowi. Wymądrzając się i dając złote rady mogą zrobić więcej złego niż dobrego. Osoby korzystające z usług pseudo coachów często są pokrzywdzone i poobijane mentalnie.


Pomieszanie ról

Słysząc opinię „No tyle już tych coachów w Polsce” pytam: „Tak? Czy możesz wymienić kilku?". Przeważnie słyszę taką odpowiedź: ”Yyy, no wiesz… Grzesiak, Bączek”. Koniec. Czy Mateusz Grzesiak czy Jakub Bączek są coachami? Pan Mateusz Grzesiak jest doktorem, konsultantem, wykładowcą i terapeutą. Ukończył studia magisterskie z prawa oraz psychologii oraz posiada tytuły doktora w dyscyplinach zarządzania, pedagogiki i psychologii. Nie jest coachem. Pan Jakub Bączek jest pomysłodawca i twórca Akademii Trenerów Mentalnych™. Trener Mentalny Mistrzów Świata i Olimpijczyków. Przedsiębiorca, właściciel kilku firm. Również nie jest coachem. Wymieniam akurat tych Panów, ponieważ najczęściej to oni właśnie są myleni z coachingiem. Panowie są świetni w tym co robią, ale to nie jest coaching.

Coaching mylony jest z trenerem, ponieważ nie ma bezpośredniego tłumaczenia z języka angielskiego na polski. Pomyłka bierze się też stąd, że często coachowie zarabiają na życie też jako szkoleniowcy. Wtedy, w trakcie przedstawiania się, mówią, że są też coachami, traktując jako oczywistość, że skoro stoją przed publicznością i prowadzą szkolenie, to już nie trzeba dopowiadać, że są coachami i trenerami, a to są dwa różne zawody wymagające trochę innych wiadomości i umiejętności. Kiedy takie osoby prowadzą szkolenie czy mają wystąpienie, w tym mowy motywacyjne, ludziom od razu wiążę się to z coachingiem, ponieważ ktoś powiedział, że jest coachem i pokazał co robi. Coaching często jest mylony z doradzaniem, wynika to z tego, że niektórzy „coachowie” zajmują się doradzctwem. Mentoring wykorzystuje coaching i dzieli się własnym doświadczeniem na danym stanowisku, w określonym zawodzie lub obszarze życia, najczęściej zawodowym. Mentee (klient w mentoringu) może brać z doświadczeń, ile chce, bo prowadzony jest pytaniami, ale też wyposażany w doświadczenie mentora i innych ludzi.⚜️ Odnosząc się do samego początku tego artykułu chciałabym rozwiać wątpliwości: Czy tak naprawdę w Polsce jest tak dużo „tych kołczów”?

Przyjrzyjmy się temu bliżej. Według ICF-Poland liczba coachów akredytowanych przez ICF: w Polsce 700, a na świecie 26000 osób. Czy w naszym kraju liczącym prawie 38 mln ludności, 700 osób wykonujących ten zawód to naprawdę sporo? Dodam, że coachów posiadających stopień MCC (Master Certified Coach), czyli najwyższy poziom jest tylko 20 osób w Polsce. ICF utrzymuje wysokie standardy dla profesjonalnych coachów na całym świecie i wymaga odnawiania poświadczeń ICF co trzy lata. To tylko utwierdza w przekonaniu, że coach ICF zobowiązany jest do nieustannego rozwoju.⚜️ Podsumowanie

Coach to zawód, a coaching to metoda wykonywania pracy.

Coaching nie jest doradzaniem, szkoleniem, psychoterapią, mentoringiem. Coaching to proces, określona struktura, mająca postawiony cel. Coaching jest niesamowitym narzędziem pracy, która daje klientowi wiedzę o sobie, uczy odpowiedzialności za swoje życie, usprawnia proces podejmowania decyzji i działania.

Coach czy coaching nie cieszy się dobrą sławą w Polsce dlatego, że nie jest dobrze znany i tak naprawdę wiele osób myli pojęcia. Więcej mówi się delegalizacji coachingu niż o pozytywnych skutkach jakie za sobą niesie.

Zdecydowanie większość krytyki tej metody nie dotyczy prawdziwych coachów, a bardzo często innych specjalistów zajmujących się rozwojem osobistym i głoszących hasła „Jesteś zwycięzcą!”– których nazywa się mylnie coachami.

Pamiętaj kompetentny coach nigdy nie użyje takiego sformułowania wobec Ciebie. Prawdziwy coach zapyta Ciebie o to : „Kim jesteś?” oraz pomoże Ci znaleźć odpowiedź na to pytanie. Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu teraz będziesz wiedział kim coach oraz czym jest coaching. Jeżeli masz jakieś wątpliwości bądź chciałbyś skorzystać z sesji coachingowej to napisz do mnie.⚜️ Czy Ty wcześniej korzystałeś z sesji coachingowej? Jakie masz doświadczenia w tym temacie? Podziel się ze mną jakie do tej pory miałeś skojarzenia z coachingiem i co myślisz po przeczytaniu tego artykułu. Wiadomość prześlij na adres: kontakt@safespacebyjoanna.com chętnie przeczytam Twoją opinię i odpowiem na Twoją wiadomość.Życzę Tobie właściwych wyborów

Joanna Knaga

Coach ICF

20.04.2022r


skontaktuj się ze mną:

kontakt@safespacebyjoanna.com +48 661 646 076


Pomogę Tobie rozwiać wszelkie wątpliwości i Ty podejmiesz decyzję o ewentualnej współpracy.

Pierwsza konsultacja jest bezpłatna i niezobowiązująca.