NAJWYŻSZY ŚWIATOWY STANDARD JAKOŚCI INTERNATIONAL COACH FEDERATION

Największą zaletą coachingu jest to, że uczy nas umiejętności koncentrowania się na rozwiązaniu, zamiast na problemie, co zmienia zupełnie perspektywę w patrzeniu na nasze życie i otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości.


International Coach Federation (ICF)

Jako pierwsza organizacja na świecie stworzyła i zaproponowała definicję i filozofię coachingu, a także doprowadziła do stworzenia standardów etycznych, których członkowie zobowiązani są przestrzegać. ICF stosuje Kodeks Etyczny dla członków oraz akredytowanych coachów, jak również realizuje proces obsługi zażaleń dla wszystkich, którzy mają zastrzeżenia dotyczące członków lub akredytowanych coachów ICF. Zarówno coachowie, jak i wszyscy zainteresowani powinni znać i być świadomi obowiązywania zasad etycznych i możliwości odwoływania się w przypadku stwierdzenia braku ich dotrzymywania, jak również wszystkich standardów, jakich profesjonalni coachowie ICF zobowiązani są przestrzegać.

definicja coachingu według icf

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.


Kim jest coach?

Kompetentny coach w otwarty sposób podchodzi do każdego klienta i w pełni go akceptuje. Szanuje to jaki klient jest, jego wartości i poglądy. Dobry coach potrafi sprawnie poradzić sobie z własnymi emocjami jak i klienta zachowując przy tym empatie. Prawdziwy coach sprawia, że klient w kontakcie z nim czuje się swobodnie i komfortowo. Dzięki temu sesje coachingowe oparte są na wzajemnym zaufaniu.

Coachem nie może zostać każdy, ponieważ to jest coś więcej niż sam zawód. Tylko osoba posiadająca odpowiednie cechy charakteru ma predyspozycje do zostania dobrym coachem. Oczywiście do naturalnych talentów dochodzi jeszcze ciężka praca oraz odpowiednie wykształcenie.


przeczytaj mój artykuł na temat coachingu oraz hejtu z nim związanego


Zadaniem coacha jest przeprowadzenie sesji coachingowej bez wywierania presji na coachee (klient w coachingu). Główną rolą jest wysłuchanie klienta, obserwacja oraz rozmowa. Inaczej mówiąc „coaching to rozmowa, która ma sens, która działa i pozostawia określone efekty w myśleniu, działaniu i samopoczuciu. Ponieważ po sesji coachingowej uruchamia się w kliencie nowe. Nowy sposób myślenia, konkretne, przemyślane działanie. Klient zaczyna przyglądać się także temu, co czuje.” W trakcie sesji coachingowej klient powinien sam dotrzeć do pewnych wniosków oraz zwiększyć swoją samoświadomość. Coach nie może wytykać błędów klientowi i go krytykować.

Coach nie jestem psychologiem, psychiatrą czy psychoterapeutą. Do pracy nie podchodzi z pozycji osoby uzdrawiającej. Klient ma możliwość wyboru najlepszej formy wsparcia i świadomie może wybrać pomiędzy różnymi możliwościami. Psychoterapia nie wyklucza równolegle możliwości korzystania z coachingu.

Definicja coachingu International Coach Federation Polska mówi, że coachowie są nauczeni słuchania, obserwowania i przystosowywania własnego podejścia do indywidualnych potrzeb klienta. Dążą do wydobycia rozwiązań i strategii z wnętrza klienta. Wierzą, że klient jest z natury kreatywny i pełen pomysłów. Zadanie coacha polega na wydobyciu tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które klient już posiada.


Jak wygląda sesja coachingowa?

Sesja coachingowa jest poufna, szczera, bezpieczna, przyjazna i w całości poświęcona klientowi. Odbywa się w pomieszczeniu, gdzie coach przyjmuję lub online. W zależności od ustaleń indywidualnych. Wszystko co dzieję się na sesji pozostaje między coachem a klientem. Klient może liczyć na 100% dyskrecji. Coach gwarantuję pełną poufność w zakresie coachingu oraz wszystkiego, co wydarzy się w trakcie jego trwania. Cała sesja trwa od 30-90 minut. Rozmowy, materiały, informacje, sposób pracy są objęte poufnością.

Osoba coachowana musi tego chcieć i być gotowa na zmiany, coach towarzyszy przy tej przemianie. To klient jest twórcą własnego życia, coach pomaga w odnalezieniu właściwej drogi i realizacji wyznaczonych planów. Klient decyduje o czym chce rozmawiać i jakie będą tematy sesji. Coach jest na równi z klientem, dlatego często praktykuję się mówienie sobie po imieniu. Wspólnie ustalany jest cel, format i oczekiwane wyniki pracy. Coach jest obok pomagając klientowi przezwyciężyć siły przyciągające do starych sposobów postępowania, nakierowując klienta na nowy pożądany kierunek.


sprawdź możliwości współpracy
skontaktuj się ze mną:

kontakt@safespacebyjoanna.com +48 661 646 076


Pomogę Tobie rozwiać wszelkie wątpliwości i Ty podejmiesz decyzję o ewentualnej współpracy.

Pierwsza konsultacja jest bezpłatna i niezobowiązująca.